Eesti ettevõtlus

Seisuga 31.12.2013 registreeritud ettevõtteid Äriregistris: 209 133.
Nendest majanduslikult aktiivseid ettevõtteid: 144 623. 

Ettevõtete jagunemine:

Füüsilisest isikust ettevõtja 27 502
Täisühing 970
Usaldusühing 709
Osaühing 80 064
Aktsiaselts 3 021
Tulundusühistu 274
Euroopa äriühing 6
Välismaa äriühingu filiaal 214
Mittetulundusühing 28 376
Sihtasutus 757
Riiklik üksus 273
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 457

Statistikaameti andmetel 2012. aastal aktiivseid ettevõtteid maakonniti:

Harju maakond 43 380
Tallinn 34 307
Hiiu maakond 361
Ida-Viru maakond 3 257
Jõgeva maakond 791
Järva maakond 931
Lääne maakond 913
Lääne-Viru maakond 1 992
Põlva maakond 789
Pärnu maakond 3 643
Rapla maakond 1 410
Saare maakond 1 340
Tartu maakond 7 529
Valga maakond 808
Viljandi maakond 1 559
Võru maakond 1 030

Statistikaameti andmetel 2013. aastal aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid tegevusalade (EMTAK) järgi:

Tegevusalad kokku 112 760
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 12 722
Mäetööstus 158
Töötlev tööstus 8 149
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 253
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 351
Ehitus 10 506
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 21 739
Veondus ja laondus 7 796
Majutus ja toitlustus 3 123
Info ja side 5 126
Finants- ja kindlustustegevus 1 705
Kinnisvaraalane tegevus 6 592
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 14 586
Haldus- ja abitegevused 6 301
Haridus 1 861
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2 043
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 3 605
Muud teenindavad tegevused 6 144

Allikas: Statistikaamet